Shimaya Kombu Dashi-no-moto, Suppenbrühe

1.0 kg
€28,80
inkl MwSt