Nimben Kombu Tsuyu-no-moto, Suppenbrühe-Konzentrat, 500 ml.

0.5 kg
€5,80
inkl MwSt